Xeon Platinum

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Platinum 8253 2.2G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8253 2.2G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

73.200.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8256 3.8GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8256 3.8GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

164.800.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

110.500.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8260Y 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8260Y 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

125.000.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8268 2.9G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8268 2.9G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

148.000.000 ₫

Intel Xeon Platinum 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

174.000.000 ₫