Xeon Gold

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5215L 2.5GHz, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5215L 2.5GHz, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218R 2.1GHz, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5218R 2.1GHz, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5220 2.2GHz, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5220 2.2GHz, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Gọi để biết giá