Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

5.650.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

10.560.000 ₫

Dell 64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

20.900.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

3.260.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

5.630.000 ₫ 5.220.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

9.500.000 ₫