HP MSA HDDs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F46A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F46A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (Q1H47A)

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (Q1H47A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F48A)

HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F48A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F49A)

HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F49A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 2.4TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive (Q2R41A)

HPE MSA 2.4TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive (Q2R41A)

Gọi để biết giá