Linh Kiện

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

5.100.000 ₫

Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

8.900.000 ₫

Intel Xeon Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Silver 4209T Processor 11M Cache, 2.20 GHz

12.600.000 ₫

Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

10.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

11.750.000 ₫

Intel Xeon Silver 4210T Processor 13.75M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Silver 4210T Processor 13.75M Cache, 2.30 GHz

12.600.000 ₫