Fujitsu RAID controller

View as List Grid
Sort by
Display per page

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

6,500,000 ₫

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

6,920,000 ₫

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

6,650,000 ₫

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

2,240,000 ₫

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP400i (S26361-F5243-L100)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP400i (S26361-F5243-L100)

2,640,000 ₫

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

3,970,000 ₫