Smart Array Controller

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804398-B2)

Transfer rate : 12Gb/s SAS per lane 6Gb/s SATA per lane PCI Express 3.0 x8 lane width
Form factor : Standard PCIe plug-in controller
Ports : External: 8 SAS lanes across 2 x4 Mini-SAS HD ports
Cache : No cache
Gọi để biết giá

HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804394-B21)

Transfer rate : 12Gb/s SAS per lane 6Gb/s SATA per lane PCI Express 3.0 x8 lane width
Form factor : Standard PCIe plug-in controller
Ports : Internal: 8 SAS lanes across 2 x4 Mini-SAS ports
Cache : No cache
Gọi để biết giá