RAID Controller (PERC)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

PERC H330 RAID Controller Adapter

PERC H330 RAID Controller Adapter

3.300.000 ₫

PERC H730 Mini Mono

PERC H730 Mini Mono

5.200.000 ₫

PERC H730P RAID Controller Adapter

PERC H730P RAID Controller Adapter

7.200.000 ₫

PERC H740P RAID Controller Adapter

PERC H740P RAID Controller Adapter

12.900.000 ₫

PERC H830 Adapter

PERC H830 Adapter

8.900.000 ₫

PERC H840 Adapter

PERC H840 Adapter

14.900.000 ₫