Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

4GB (1X4GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

4GB (1X4GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

1.200.000 ₫

8GB (1X8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

8GB (1X8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

2.600.000 ₫

16GB (1X16GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

16GB (1X16GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

5.200.000 ₫

32GB (1x32GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

32GB (1x32GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

11.300.000 ₫

4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

1.400.000 ₫

8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC

2.900.000 ₫