SSD LFF (3.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5630-L480)

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5630-L480)

9.640.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 800GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5630-L800)

Fujitsu SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5630-L480)

9.640.000 ₫

Fujitsu SSD SATA 6G 960GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5630-L960)

Fujitsu SSD SATA 6G 960GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5630-L960)

17.950.000 ₫