2.5in Hard Drive

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.550.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive

4.890.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

4.436.000 ₫ 3.840.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

5.800.000 ₫

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

7.950.000 ₫

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

5.525.000 ₫