2.5in Hard Drive

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$156.14

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive

$215.08

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$195.11 $168.90

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$255.11

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$349.67

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$243.01