Ethernet adapters

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ X710-DA2 Adapter (727055-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ X710-DA2 Adapter (727055-B21)

6.900.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter (811546-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter (811546-B21)

5.500.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

2.950.000 ₫