LFF (3.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC (S26361-F5636-L100)

Fujitsu HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC (S26361-F5636-L100)

4.185.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

6.450.000 ₫

Fujitsu HD SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5' BC (S26361-F5636-L200)

Fujitsu HD SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5' BC (S26361-F5636-L200)

5.740.000 ₫

Fujitsu HD SATA 6G 4TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC (S26361-F3815-L400)

Fujitsu HD SATA 6G 4TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC (S26361-F3815-L400)

6.490.000 ₫

Fujitsu HD SATA 6G 6TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F3904-L600)

Fujitsu HD SATA 6G 6TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F3904-L600)

8.900.000 ₫

Fujitsu HD SATA 6G 10TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F3904-L100)

Fujitsu HD SATA 6G 10TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F3904-L100)

14.500.000 ₫