Xeon Bronze

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

$224.32

Intel Xeon Bronze 3206R 1.9G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Bronze 3206R 1.9G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$241.91