HPE Hard Disk

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (881457-B21)

HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (881457-B21)

7.780.000 ₫

HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09163-B21)

HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09163-B21)

Gọi để biết giá

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09153-B21)

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09153-B21)

Gọi để biết giá

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23857-B21)

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23857-B21)

Gọi để biết giá

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23863-B21)

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23863-B21)

Gọi để biết giá