PowerEdge T340

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PowerEdge T340 E-2124G

 • Intel Xeon E-2124G 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)
 • 16GB (2 x 8GB) 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • 2 x Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 
 • PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height 
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic
 • Slots: 1 x Gen3 slot (x16), 2 x Gen3 slots (x8), 1 x Gen3 slot (x1)
 • 8 x 3.5" Hot Plug SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T340 E-2224

 • Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • 2 x Dell Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height 
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic
 • Slots: 1 x Gen3 slot (x16), 2 x Gen3 slots (x8), 1 x Gen3 slot (x1)
 • 8 x 3.5" Hot Plug SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
33.500.000 ₫

Dell PowerEdge T340 E-2226G

 • Intel Xeon E-2226G 3.4GHz, 12M cache, 6C/6T, turbo (80W) 
 • 32GB (4 x 8GB) 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • 2 x Dell 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR 
 • 3 x Dell Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height 
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic
 • Slots: 1 x Gen3 slot (x16), 2 x Gen3 slots (x8), 1 x Gen3 slot (x1)
 • 8 x 3.5" Hot Plug SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T340 E-2234

 • Intel Xeon E-2234 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)
 • 32GB (4 x 8GB) 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • 2 x Dell 960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR
 • PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height 
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic
 • Slots: 1 x Gen3 slot (x16), 2 x Gen3 slots (x8), 1 x Gen3 slot (x1)
 • 8 x 3.5" Hot Plug SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T340 E-2236

 • Intel Xeon E-2236 3.4GHz, 12M cache, 6C/12T, turbo (80W)
 • 32GB (2 x 16GB) 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • 3 x Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 
 • PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height 
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic
 • Slots: 1 x Gen3 slot (x16), 2 x Gen3 slots (x8), 1 x Gen3 slot (x1)
 • 8 x 3.5" Hot Plug SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T340 E-2244G

 • Intel Xeon E-2244G 3.8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)
 • 32GB (2 x 16GB) 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • 2 x Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 
 • PERC H330 RAID Controller, Adapter, Full Height 
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic
 • ISDM and Combo Card Reader, 2x 64GB microSDHC/SDXC Card
 • Slots: 1 x Gen3 slot (x16), 2 x Gen3 slots (x8), 1 x Gen3 slot (x1)
 • 8 x 3.5" Hot Plug SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá